Kategoria: MAURITIUS

  • 2021.11.11 – … PRZYGOTOWANIA …

      BARDZO BARDZO WAŻNY DZIEŃ    OD BLADEGO ŚWITU, tzn. OD 9:20 JEŹDZILIŚMY PO URZĘDACH. OCZYWIŚCIE MIELIŚMY  KIEROWCĘ I „SPECJALISTĘ-ZAŁATWIACZA SPRAW URZĘDOWYCH” – 2 W JEDNYM. PIERWSZY PRZYSTANEK – URZĄD W STOLICY. KOLEJNY W BAMBOO. TEN DRUGI NAWET WAŻNIEJSZY, BO GDYBY NIE UPRZEJMOŚĆ URZĘDNIKA TO TRZEBA BY JESZCZE JECHAĆ DO BLACK RIVER – KILKADZIESIĄT KILOMETRÓW…

  • 2021.11.11 – … PREPARATIONS …

    A VERY VERY IMPORTANT DAY   FROM THE CRACK OF DAWN, i.e. FROM 9:20 a.m. ONWARDS, WE DROVE AROUND THE OFFICES. OF COURSE, WE HAD A DRIVER AND A „SPECIALIST OFFICE WORKER” – 2 IN ONE. FIRST STOP – THE OFFICE IN THE CAPITAL. THE NEXT IN BAMBOO. THE SECOND ONE EVEN MORE IMPORTANT, BECAUSE…