Tag: SALIM SINGH KI

  • 08.02.2016 – DŹAJSALMER (JAISALMER)

    . WSTAŁEM, A WŁAŚCIWIE ZOSTAŁEM ZERWANY Z ŁÓŻKA JESZCZE PRZED KURAMI. BYŁO KOŁO 7:00, GDY WŁAŚCICIEL GUEST HOUSE-u ZAPUKAŁ DO DRZWI Z RADOSNĄ NOWINĄ – NASZA TORBA ZA CHWILĘ ZOSTANIE DOWIEZIONA AUTOBUSEM. NIEOCENIONY GOSPODARZ ZAPROPONOWAŁ MI JAZDĘ NA MOTORYNCE PO ODBIÓR BAGAŻU. POJECHALIŚMY.