Tag: TANTRYZM

  • 18.02.2016 KHAJURAHO (KADŹURAHO)

    . RANO, W DOŚĆ DUŻYM UPALE DOSZLIŚMY DO NAJBARDZIEJ ODDALONEJ – CZYLI POŁUDNIOWEJ – GRUPY ŚWIĄTYŃ, OBEJRZELIŚMY JE I NA PIECHOTĘ PRZEZ WIEŚ, DOTARLIŚMY DO DRUGIEGO KOMPLEKSU.